Renovace inkoustových kazet

Některé kompatibilní nebo alternativní inkoustové kazety jsou vyráběny renovací originálních kazet. Správně provedená renovace je složitý proces, kde je prázdná originální kazeta zkontrolována, rozmontována, vyčištěna, osazena novými komponenty, naplněna, otestována a zabalena.

str_renovace_ink

Při dodržení správných technologických postupů jsou takto renovované inkoustové kazety plně srovnatelné s originálními produkty z hlediska výtěžnosti, spolehlivosti a kvality tisku.


Úroveň kvality renovace se odvíjí od profesionality výrobce. Vždy záleží na tom, jakou technologií a jakým vývojovým oddělením výrobce disponuje. Nejlepší výrobci používají špičkové inkousty, které jsou plně srovnatelné s originálními produkty. U velké většiny typů kazet HP a Canon je takovýto výrobce schopen vyrobit renovovanou kazetu s vyšším objemem inkoustu než je v původní originální kazetě. Takováto kazeta má poté vyšší výtěžnost a nižší náklady na jednu tiskovou stranu.

Tyto požadavky značkové kazety ActivePrint splňují a díky kontrolované výrobě našich dodavatelů spolehlivě nahradí originální tiskové kazety.

Renovace je v současné době pro životní prostředí optimální způsob jak zacházet s inkoustovými kazetami a předcházet tak nadměrnému vzniku odpadu.


Přečtěte si také:


Vyberte si nejbližší prodejnu