Výtěžnost inkoustových kazet

Čísla proti dojmům

Pokud existuje místo, které vytváří zmatek pro uživatele tiskáren, tak je to výtěžnost tiskových kazet. Tento zmatek vychází z toho, že uživatel tiskárny bere do úvahy počet potištěných nebo okopírovaných listů papíru, stejný údaj také uvádí počítadlo na tiskárně, ale už nepočítáme s tím, že každý list má jiné tiskové pokrytí.

Od jednoduché linky na papíru až po stránku celoplošně pokrytou textem nebo dokonce barevnou fotografii. V obou případech počítá uživatel a také počítadlo tiskárny jeden list papíru, spotřebované tiskové médium mezi oběma stránkami je ale zcela odlišné.

Počet výtisků, které jsme schopni vytisknout jsou vyjádřeny ve stranách. Běžně se uvádí dva údaje : počet stránek vytištěných v černé barvě a počet stránek vytištěných všemi barvami. A tady už vstupuje do hry nejdůležitější parametr, kterým určujeme počet stran a to je „pokrytí stránky“. Pokrytí stránky určujeme v procentech.

Pokrytí stránky – 5% – společná norma pro všechny tiskárny

Mezi výrobci bylo dohodnuto, že jednou stránkou rozumíme vytištěnou stránku s 5% pokrytím. Jak můžeme vidět na obrázku, tak 5% pokrytí stránky je velmi malé a neodpovídá většině běžně vytištěných kancelářských dokumentů. Je důležité tento údaj správně pochopit, umožní nám to lépe vybrat správnou tiskárnu nebo inkoustovou kazetu pro naše tiskové dokumenty.

Pokud je u toneru uvedeno, že vytiskne 4.000 stran při 5% pokrytí znamená to, že u 10% pokrytí stránky vydrží na 2.000 stran, u 20% pokrytí pouze 1.000 stran a pokud budeme tisknout kombinované dokumenty s fotografiemi s průměrným pokrytím 50% vytiskneme pouhých 400 tiskových stran, tzn. necelý balík kancelářského papíru, který má  500 listů.

Často se stane, že zákazník musí vyměnit inkoustovou kazetu a přitom nevytiskl ani čtvrtinu z uvedené výtěžnosti. Znamená to, že pokrytí vytištěných stran je větší než 5%, počet vytištěných stran se tedy s vyšším pokrytím stránky adekvátně snižuje.

Jak můžeme vidět na příkladech u stránek s běžným pokrytím, zdají se všechny podobné, ale přitom se u stránek velmi mění velikost písma, větší nebo menší množství obrázků nebo použité pozadí (příklad s 35% pokrytím).

ukazky_stranek

Jak výrobci určují výtěžnost tiskových kazet

Stránková výtěžnost je celkový počet stran, které můžeme vytisknout danou tiskovou kazetou.
Měří se pomocí normovaných stran ISO (viz obrázek) s předem určeným pokrytím stránky, které je vyšší než 5%. Toto pokrytí a přesná metodika výpočtu při testování kazet určují stránkovou výtěžnost dané kazety nebo toneru. Pro testování černobílých laserových tiskáren je používána norma ISO/IEC 19752 , pro barevné laserové tiskárny ISO/IEC 19798 a pro inkoustové tiskárny norma ISO/IEC 24711.Všechny podrobnosti o standardu ISO/IEC jsou k dispozici na webu www.iso.org/jtc1/sc28.

Kdysi používali výrobci tiskáren různé vlastní metody pro měření stránkové výtěžnosti, proto bylo téměř nemožné porovnat stránkovou výtěžnost mezi jednotlivými značkami tiskáren. Standardy ISO pro stránkovou výtěžnost inkoustových a tonerových kazet jasně definují hlavní parametry, které ovlivňují výtěžnost a používají přesnou statistiku.

V současné době používají všichni výrobci stejnou metodiku pro měření stránkové výtěžnosti u tiskových kazet. Uživatel je tedy schopen snadno porovnat údaje mezi jednotlivými výrobci inkoustových kazet nebo tiskáren.

Výtěžnost podle ISO a skutečná výtěžnost inkoustových kazet

V praxi nelze dosáhnou naprosto shodných výsledků také u běžného uživatele.
Proto se skutečná výtěžnost liší podle proměnlivých faktorů jako jsou např. pokrytí stránky, typ tiskového média, podmínky okolního prostředí, oboustranný nebo jednostranný tisk.

Porovnání je podobné, jako u spotřeby automobilů. Údaj o spotřebě je užitečný pro porovnání vlastností jednotlivých automobilů, ale ve skutečném provozu dochází k odchylkám podle dalších faktorů jako jsou počasí, styl jízdy, profil silnice a podobně.

ukazky_stranek_2

 Intervaly pro servis tiskárny
U některých inkoustových tiskáren, kde výrobce počítá s vyšším tiskovým zatížením, je nutné provádět pravidelný servis nebo výměnu spotřebních dílů, které stanovil výrobce. Jedná se zejména o výměnu tiskových hlav nebo zásobníků odpadového inkoustu.

Také u těchto dílů výrobci uvádí životnost v počtu vytištěných stran. Můžeme tedy dopředu snadno spočítat celkové servisní náklady na provoz tiskárny na počet stran, které plánujeme vytisknout.


Přečtětě si také:


Vyberte si nejbližší prodejnu